• Privacybeleid van v.v. WFB

   Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voetbalvereniging West Flakkee Boys verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere ge├»nteresseerden.

  Indien je lid wordt van vv WFB of om een andere reden persoonsgegevens aan vv WFB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
  Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  vv WFB, Hofdijkseweg 46,3253 KB  Ouddorp, telefoonnummer 0187-681606, KvK nummer 40322614.
  De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretaris@vvwfb.nl.

  2. Welke gegevens verwerkt vv WFB en voor welk doel
  2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
              a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
              b) adresgegevens eventueel postadres
              c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
              d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social   media accounts 
  2.2       vv WFB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende            doeleinden:
  a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e         instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie, 
  b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van vv WFB,
  c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

  E-mail berichtgeving (opt-out):

  Vv WFB gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van vv WFB. 

  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een email te sturen naar weekbrief@vvwfb.nl.

  3. Bewaartermijnen 

  Vv WFB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft vv WFB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt vvWFB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1     Via de ledenadministratie van vv WFB kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. vv WFB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

  5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop vv WFB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

  5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via secretaris@vvwfb.nl.

  6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.